PRIMUS inter pares

Neurodydaktyka - nowoczesna metoda nauczania

Neurodydaktyka to dziedzina interdyscyplinarna łącząca elementy neurobiologii, neuroanatomii, neuropsychologii i dydaktyki. Dekada mózgu przypada na lata dziewięćdziesiąte XX wieku. W tym czasie odnotowano największy rozwój neuropsychologii, neurobiologii i badań neuroobrazowych tworzących podstawę neuronauki. Odkrycia te istotnie wpływają na poznanie funkcjonowania ludzkiego mózgu, najcenniejszego dla człowieka narządu, narządu podstawowego w procesie edukacji.
Już pod koniec lat osiemdziesiątych Gerhard Preiß po raz pierwszy użył terminu neurodydaktyka, a w latach dziewięćdziesiątych Gerhard Friedrich napisał pracę habilitacyjną z tej tematyki. Połączenie procesu dydaktycznego z dotychczasową wiedzą o mózgu daje nowe, o wiele szersze od dotychczasowych możliwości w praktyce edukacyjnej. Przede wszystkim umożliwia wykorzystanie potencjału uczniów bazując na naturalnych mechanizmach neuronalnych, co przyczynia się do poprawy efektywności nauki.

Moduł 1: Neurodydaktyka- dwie półkule w szkole, czyli jak wytresować mózg do nauki.

Szkolenie jest kierowane do osób, które profesjonalnie zajmują się edukacją:

Cel szkolenia

Program szkolenia

 1. Pojęcie neurodydaktyki
  • nauka dla mózgu czy mózg dla nauki- nauczanie przyjazne mózgowi.

 2. Neuroanatomia funkcjonalna- badania nad funkcjami mózgowymi
  • rozwój mowy jako narzędzia nauki,
  • płaty mózgu i ich funkcje.

 3. Podstawy uczenia się
  • pętla motywacyjna,
  • nauczyć się uczyć,
  • uczenie a zmiany w mózgu.

 4. Asymetria funkcjonalna
  • prawa półkula mózgu, jej funkcje i skutki uszkodzenia,
  • lewa półkula mózgu jej funkcje i skutki uszkodzenia.

 5. Przykłady wdrażania zasad neurodydaktyki na lekcjach.

Moduł 2. Neurodydaktyka płci i neurony lustrzane - spódniczki i spodnie w szkolnej ławie, czyli co ma piernik do wiatraka.

Do połowy XX w. obowiązywał sztywny podział płci, umacniany przez prawo i tradycję. Różnice w zachowaniu obu płci wyjaśniane były wpływami społecznymi. Obecnie dzięki wielu badaniom naukowym istnieją niezbite dowody, neurobiologiczne, biochemicze i fizyczne mogące tłumaczyć występowanie różnic u obu płci, różnic w zakresie percepcji, przetwarzania językowego i pamięci. Dodatkowo odkrycie systemu neuronów lustrzanych jest milowym krokiem dla zrozumienia zachowań ludzi i sposobów nabywania i przetwarzania informacji. Znajomość powyższych zagadnień jest kluczowa dla nauczycieli, gdyż pozwala w pełni wykorzystać potencjał uczniów w procesie edukacyjnym, biorąc pod uwagę ich biologiczne mechanizmy.

Cel szkolenia

Program szkolenia

 1. Neurony lustrzane,
  • zabawa i nauka a neurony lustrzane,
  • odkrycia neurobiologiczne przydatne w szkole,
  • teoria umysłu.

 2. Hormony a ukształtowanie mózgu i obszarów związanych z mową i myśleniem oraz ich genetyką.
  • myślenie sieciowe,
  • myślenie sekwencyjne.

 3. Różnice u płci w modalnościach zmysłowych
  • percepcja kolorów, węch, smak, dotyk, ból, wzrok, spostrzegawczość.

 4. Różnice w budowie mózgu i udziale hormonów u obu płci na
  • zdolności, hojność, emocjonalność, potrzeba więzi, wybór pracy, chemię walki, sprawiedliwość, zainteresowania, czytanie w twarzach.

 5. Podsumowanie i dyskusja


Moduł 3. Neurodydaktyka z humorem-czyli szczur by się uśmiał.

Śmiech obok płaczu jest najbardziej podstawowym emocjonalnym objawem. Uczeni przez setki lat poszukiwali "siedziby śmiechu". W średniowieczu i renesansie na organ, który był siedzibą śmiechu wyznaczono śledzionę. Dopiero w latach 90-ych XX wieku udało się określić okolicę mózgu odpowiedzialną za śmiech. Liczne badania psychologiczne i neurologiczne potwierdzają, że humor wspiera procesy pamięciowe, pomysłowość dzieci i dorosłych.

Cel szkolenia

Program szkolenia

 1. Neuropsychologia i neurofizjologia humoru
  • okolice mózgu zaangażowane w przetwarzanie różnych rodzajów żartów
  • humor w półkulach mózgu
  • płeć a humor
  • potencjały wywołane
 2. Zarys historii i kultury śmiechu
 3. Humor w latach
  • rozwój poziomów humoru u dzieci
  • humor u dorosłych i ludzi starszych
 4. Układ nagrody
  • humor a układ nagrody
  • podobne podłoże uczenia się i uzależnienia
  • działanie dopaminy
 5. Wpływ humoru i śmiechu na procesy uczenia
  • czy humor zawsze pozytywnie wpływa na zapamiętywanie treści?
 6. Przykłady zabaw humorystycznych do wykorzystania na lekcji

Informacje o szkoleniach:

Metody szkoleniowe:


Zapraszam

dr Dorota Ackermann-Szulgit