PRIMUS inter pares

RODO

Wzwiązku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli RODO wprowadzamy wymagane zabezpieczenia danych osobowych oraz informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Instytut Rozwoju PRIMUS dr Dorota Ackermann-Szulgit zarejestrowana przez Urząd Gminy Białe-Błota jako indywidualna działalność gospodarcza REGON: 341533175, NIP: 967-103-65-09.

Instytut Rozwoju PRIMUS dr Dorota Ackermann-Szulgit przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przechowujemy i przetwarzamy dane takie jak (jeżeli zostały podane): Państwa imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

Dane są przechowywane w celach kontaktowych, do zrealizowania podjętej / zleconej usługi, przesyłania informacji dotyczących naszych produktów i usług, przydzielania rabatów / zniżek na powtarzane warsztaty, umożliwiania kontynuacji edukacji (kolejne stopnie).

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Dane przechowywane są z należytą starannością również przez osoby współpracujące z Instytut Rozwoju PRIMUS dr Dorota Ackermann-Szulgit (regulują to odrębne umowy zawarte z poszczególnymi organizatorami). Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom.

Pozdrawiam

dr Dorota Ackermann-Szulgit