PRIMUS inter pares

Mnemotechniki w biznesie. Jak dobra pamięć wpływa na efektywność w pracy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą w pracy wykorzystać potencjał swojego umysłu, dla tych dla, których wyniki ich pracy i miara sukcesu zawodowego zależne są od muskulatury...  umysłu.
Przyszłość należy do twórców, innowatorów, do ludzi z wizją, dla których umysł jest podstawą działania. Przypomnijcie sobie, (chociaż mniej więcej) wzory fizyczne, słówka z języka obcego albo daty historyczne, czy nazwy, których uczyliście się 3 lub 30 lat temu. Jaki efekt? W zasadzie ten sam - co wybitniejsi pamiętają około 20% informacji, które wkuwali przez długie słoneczne popołudnia na pamięć. Tu widać marnotrawstwo czasu - po co przeznaczać długie godziny na naukę procedur, faktów, nazw etc. jeżeli lwią część informacji zapominasz i w efekcie z nich nie korzystasz?

To szkolenie oparte jest na regule zysku czasu, bo mnemotechniki to gwarancja zapamiętania od 90 do 100% informacji. Fakt ten doskonale odzwierciedla także - regułę zysku pieniędzy. Tym którzy uczęszczają na jakikolwiek kurs np. kurs języka obcego, a także tym dla których jest to wizja futurystyczna nie muszę tłumaczyć, że zapamiętując około 30%, a docelowo około 20% informacji (np. słownictwa) z kursu w zasadzie 70, czy 80% procent ceny za tenże kurs płacimy bez sensu, bo nic z tego nie mamy. A nie możemy tworzyć i działać, skupiając się na przypominaniu informacji - one powinny być zawsze "pod ręką".

Niestety nie potrafię rozstrzygnąć sporu która reguła jest ważniejsza - to tak jak ze Świętami Wielkiej Nocy i Bożym Narodzeniem... Jak do tej pory zarówno zysk czasu jak i pieniędzy bardzo mnie cieszy.

Inwestycja w rozwój to jedna z najmądrzejszych inwestycji.

Informacje o szkoleniu:

Opracowanie materiałów dr Dorota Ackermann-Szulgit - neuropsycholog, psycholog społeczny

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam

dr Dorota Ackermann-Szulgit


Równość płci w miesjacu pracy czyli seksistowski teambuilding.

Polityka równości płci rozumiana jest jako idea, że kobiety i mężczyźni są równie widoczni, mają te same możliwości decyzyjne, odpowiedzialność i tak samo uczestniczą we wszystkich sferach życia publicznego i politycznego. Współczesne badania naukowe dostarczają wiele danych, dzięki którym możemy pokusić się o odpowiedź na pytanie czy męskość i kobiecość mogą być wymienne, symetryczne lub takie same. Skąd się biorą preferencje do wykonywania danego rodzaju pracy? Czy mniejsze zarobki kobiet są wynikiem dyskryminacji ze względu na płeć? Dlaczego kobiety uzyskują lepsze wykształcenie niż mężczyźni, a pełnią mniej funkcji kierowniczych, bądź naukowych? Czy wszystkie różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami wynikają z niesprawiedliwych zwyczajów i praktyk? Kobiety i mężczyźni różnią się od siebie - to bezsporny fakt. Inaczej patrzymy na świat i inaczej go odbieramy. Czyje wrodzone zdolności faworyzuje kierunek współczesnych przemian na świecie? Na szkoleniu „Równość płci w miejscu pracy czyli seksistowski teambuilding” zaprezentowane zostaną informacje, które umożliwią odpowiedzi na powyższe pytania, a także na wiele innych z tego zakresu. Na szkoleniu poruszymy takie zagadnienie jak:

 1. Podział ról płciowych: historia
  • Jak otwierał się rynek pracy dla kobiet w XX w.
  • Podporządkowanie się kobiet na przełomie dziejów
  • Przyrost naturalny a rynek pracy (faworyzacja płci dziecka)
  • Czy kobiety mają być takie same jak mężczyźni?
 2. Neurobiologiczne różnice pomiędzy kobietami, a mężczyznami
  • Budowa mózgu kobiet mężczyzn, a wybór pracy
  • Korelacja między płcią i zawodem
  • Męski umysł
  • Kobiecy umysł
  • Zmysły a płeć (rozpoznawanie kolorów, węch, smak, dotyk, ból, wzrok, spostrzegawczość)
 3. Myślenie sieciowe
  • Elastyczność umysłowa
  • Planowanie długoterminowe
  • Przestępcy i geniusze a płeć
 4. Ekonomika dwuwarstwowa
  • Wybór pracy w krajach rozwiniętych i rozwijających się
  • Idea neutralnej płci
 5. Egalitaryzm płciowy
  • Płeć a praca naukowa
  • Płeć a medycyna
  • Płeć a sprawiedliwość
  • Płeć a praca w fundacjach
  • Genetyczne podłoże świadomości społecznej

Opracowanie materiałów dr Dorota Ackermann-Szulgit - neuropsycholog, psycholog społeczny

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam

dr Dorota Ackermann-Szulgit


(Nie)świadome programowanie optymalnego działania mózgu w biznesie

Zachowanie i działania ludzi są wypadkową nieustannie toczących się procesów biochemicznych i tych związanych z percepcją świadomą i nieświadomą. Umiejętne połączenie tej wiedzy z praktyką, pozwala stworzyć silną bazę dla optymalnego funkcjonowania w biznesie (i nie tylko). Zdrowy psychicznie i fizycznie, dobrze odżywiony organizm odwdzięczy się lepszym funkcjonowaniem, wyższym poziomem radości, energii i bystrości umysłowej, co bezpośrednio przekłada się na zyski. Na szkoleniu przedstawione zostaną także dane z badań naukowych dotyczące omawianych kwestii. Sprawność umysłu bezpośrednio przekłada się na sukces i satysfakcję społeczno-zawodową. Najciekawsze jest to, że każdy z nas może dowolnie zaprogramować swój mózg na funkcjonowanie w trybie zadowolenia i dobrostanu. Informacje, które temu posłużą zostaną przekazane na szkoleniu.

 1. Cele szkolenia:
  • Podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania mózgu.
  • Zapoznanie neuropsychologią humoru i szczęścia.
  • Poznanie założeń diety "energii umysłu".
  • Poprawa skuteczności i wydajności działania w biznesie.
  • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zapachów dla poprawy samopoczucia, kreatywności i wydajności w pracy.
  • Uświadomienie schematów mentalnych i przekonań, w których funkcjonujemy.
  • Poznanie różnych wymiarów funkcjonowania człowieka na poziomie świadomym i nieświadomym.
 2. Treść szkolenia
  • Neuropsychologia szczęścia- jak działa szczęśliwy mózg.
  • Jak mózg przetwarza humor i po co mu to do pracy?
  • Co mają wspólnego zapach, kreatywność i dobry nastrój?
  • Jak jedzenie wpływa na energię umysłu i czy istnieje dieta szczęścia?
  • Wpływ zachowania, gestów i słów na mózgowy układ nagrody.
  • Umysł świadomy i nieświadomy.
  • Prawa umysłu, które wpływają na lepsze funkcjonowanie fizyczne, emocjonalne i mentalne.
  • Korzyści w biznesie, które generuje sprawniej działający mózg.
  • Zakończenie i podsumowanie.

Opracowanie materiałów dr Dorota Ackermann-Szulgit - neuropsycholog, psycholog społeczny.

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam

dr Dorota Ackermann-Szulgit


Aromaterapia w biznesie - jej wpływ na prosperity, samopoczucie pracowników i klientów

Substancje czynne zawarte w olejkach eterycznych wykazują silne działanie na sferę psychiczną i fizyczną człowieka. Dzięki badaniom przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii o sile aromatów dowiadujemy się coraz więcej. Zapach powoduje pobudzenie określonych obszarów mózgu i wywołuje określoną reakcję organizmu. Obecnie przyjmuje się, że większość naszych emocji zostaje wywołana przez zapachy, dlatego jest to doskonała metoda dla działań marketingowych. Jednym z zadań marketingu zapachowego jest podniesienie wartości oferty dla konsumenta i spowodowanie, że dana marka jest rozpoznawalna i wyróżnia się spośród innych jej podobnych.

 1. Cele szkolenia:
  • Podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej dotyczącej aromatów.
  • Zapoznanie z historią aromachologii i aromaterapii.
  • Nabycie wiedzy dotyczącej przetwarzania zapachów przez mózg.
  • Poznanie właściwości wybranych olejków eterycznych.
  • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zapachów dla poprawy samopoczucia, kreatywności i wydajności w pracy.
  • Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zapachów w marketingu.
 2. Treść szkolenia
  • Historia aromaterapii w zarysie.
  • Jak mózg przetwarza zapach.
  • Podstawowe właściwości olejków eterycznych i ich zastosowanie.
  • Jak zapachy wpływają na myślenie, koncentrację, nastój i zdrowie.
  • Tworzenie własnej kompozycji zapachowej i analiza potrzeb psychologicznych - mini warsztat
  • Podstawy marketingu olfaktorycznego- jak zapach wpływa na klientów i czy podnosi sprzedaż.
  • Co ma wspólnego zapach z wydawaniem pieniędzy?
  • Zakończenie i podsumowanie.

Opracowanie materiałów dr Dorota Ackermann-Szulgit - neuropsycholog, psycholog społeczny.

Każdy uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam

dr Dorota Ackermann-Szulgit